Planmatig onderhoud Bolsward

Planmatig onderhoud Bolsward

Elkien heeft in 2013 een planmatig onderhoud uit laten voeren in Bolsward Zuid, Parkplan en Centrum. Werkzaamheden waren onder andere asbestsanering, vernieuwen van daken en schoorstenen, schilderwerk, reinigingswerk en het opnieuw voegen van gevels.
Het onderhoud is inmiddels gereed.

 

Om Elkien nog meer te ontzorgen hebben wij destijds een ludieke taart-actie uitgevoerd. Zij lopen namelijk al jaren tegen het probleem aan dat bewoners iedere keer Elkien bellen als zij vragen hebben over het bouwproces, in plaats van het bouwbedrijf. Onze oplossing: Iedere bewoner die een klacht, opmerking of verbetering heeft en ons belt in plaats van Elkien, ontvangt een taart. Dit is erg leuk ontvangen. Bekijk hieronder het fotoverslag van het project.

De boeidelen waren nodig aan onderhoud toe (mei 2013)

Schilderwerk kozijnen en vervangen boeidelen (juni 2013)

Houtrotherstel (juni 2013)

Bekijk ook de foto’s van het planmatig onderhoud in Littenseradiel.

Zit u er ook aan te denken om uw woning te verbouwen en/of renoveren? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies!

Meer info of een
afspraak maken?

Neem vrijblijvend
contact op met
bouwmeester
Henk Brander
Vertel uw verhaal aan Henk!

© 2022 Burggraaff Bolsward. Alle rechten voorbehouden | Disclaimer